Krótkie sprawozdanie z wyjazdu

Projekt, który zrealizowaliśmy na przełomie września i października 2008 roku w ramach programu europejskiego Leonardo da Vinci, nosił tytuł: „Rozwijanie form podwyższania kwalifikacji zawodowych według standardów Unii Europejskiej”. Był to czterotygodniowy staż zagraniczny, a miejscem jego realizacji były Niemcy – Lipsk i okolice, siedziba naszego Partnera – firmy VITALIS GmbH.

Uczestnicy projektu i miejsca praktyk

Uczestnikami projektu byli uczniowie z klas drugich, trzecich i czwartych naszego technikum, kształcący się w zawodach technik informatyk, technik elektronik, technik elektryk oraz technik telekomunikacji. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Grupa techników informatyków (15 uczniów) odbywała praktyki w nowoczesnych centrum kształcenia zawodowego w Lipsku (ZAW). Uczniowie uczyli się projektowania w językach HTML i PHP oraz odbyli cykl wykładów z dziedziny pneumatyki i automatyki. Grupa druga została podzielona według zawodów. Siedmiu uczniów, kształcących się w zawodzie technik elektronik, odbywało praktyki w zakładzie produkcyjnym korzystającym z urządzeń sterowanych elektronicznie (WWH) oraz w zakładzie handlowo-usługowym Krumbiegel; czterech uczniów, kształcących się w zawodzie technik telekomunikacji odbywało praktyki w zakładach Siemensa oraz w WWH, a czterech techników elektryków pracowało w firmach rozprowadzających instalacje elektryczne w nowo powstających budynkach i instytucjach.

Zakwaterowanie

Uczestnicy projektu mieszkali w zabytkowym kompleksie Gut Wehlitz położonym w dzielnicy Lipska Schkeuditz w Niemczech. Do dyspozycji mieli kilkuosobowe pokoje, świetlicę, komputery z dostępem do internetu oraz boisko do piłki nożnej.

Program kulturowo-językowy i czas wolny

Przed wyjazdem na staż uczestnicy projektu odbyli kilkutygodniowy kurs języka niemieckiego i otrzymali słowniki oraz rozmówki, mające im ułatwić komunikację w Niemczech. W trakcie pobytu w Gut Wehlitz uczestnicy projektu korzystali z bogatego programu kulturalnego. Zobaczyli Lipsk, wyjechali do Drezna i Berlina, gdzie zwiedzali muzea i zabytki, poznali wiele ciekawych miejsc i nawiązywali przyjaźnie z rówieśnikami z Polski i innych krajów, uczestniczących również w projekcie LdV. Ponadto w Lipsku mieli okazję wyjść do kina i do opery, byli w ZOO, odwiedzili zakłady BMV oraz zwiedzili słynny stadionu w Lipsku. W czasie wolnym praktykanci grali w piłkę nożną, plażową oraz w kręgle.

Korzyści z zagranicznego stażu

Uczniowie, którzy brali udział w praktykach poznali stosowane w niemieckim przemyśle nowoczesne rozwiązania technologiczne, uczestniczyli praktycznie w procesie wytwarzania nowoczesnych urządzeń powszechnego użytku (np. telefonów komórkowych) oraz doskonalili znajomość języka niemieckiego i angielskiego. Wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje i umiejętności, a także międzynarodowy dokument Europass-Mobilność, który potwierdza odbycie przez nich stażu i nabyte umiejętności i z pewnością w przyszłości pomoże im znaleźć ciekawą pracę. Poza tym spędzili aktywnie 4 tygodnie, poznając kraj i kulturę Niemiec, a wszystko to w ramach praktyk szkolnych i bezpłatnie!

Materiały tutaj użyte pobrane zostały ze strony: http://zst-skarzysko.pl

Czy wiesz że?

  Ciekawostki o krajach Unii

Losowe zdjęcia z praktyk

Polecamy